S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

OTVÁRACIE HODINY

Prevádzka na Farskej 26

v Nitre:

Po - 8:30 - 12:00 , 12:30 - 17:00

Ut -  8:30 - 12:00 , 12:30 - 17:00

St -  8:30 - 12:00 , 12:30 - 17:00

Št -  8:30 - 12:00 , 12:30 - 17:00

Pi -  8:30 - 12:00 , 12:30 - 17:00

So - ZATVORENÉ

Ne-  ZATVORENÉ

 

Prevádzka na Sikárskej 7

v Dolných Krškanoch:

Po - 8:30 - 17:00

Ut -  8:30 - 17:00

St -  8:30 - 17:00

Št -  8:30 - 17:00

Pi -  8:30 - 17:00

So - 10:00 - 14:00

Ne - ZATVORENÉ

KONTAKTY

Veľkoobchod - ZBRANE spol. s.r.o.
Sikárska 7
Nitra - Dolné Krškany
tel: +421 37 6512402

TOVAR V AKCII

Naša cena 258,00 EUR
Skladom
Naša cena 295,00 EUR
Skladom
Naša cena 230,50 EUR
Skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Naša cena 119,20 EUR
Skladom
Naša cena 64,00 EUR
Skladom

GDPR - Ochrana osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov

v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia EÚ 2016/679 GDPR

 

Spoločnosť Veľkoobchod-ZBRANE, s. r.o Nitra spracúva osobné údaje dotknutých osôb (ďalej „zákazník“) v e-shope www.zbrane-frano.sk v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia EÚ 2016/679-GDPR.

 

 1. Spoločnosť Veľkoobchod-ZBRANE, s. r.o. Nitra spracúva osobné údaje zákazníkov v rozsahu:

titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo.

Pri nákupe tovaru, ktorý je podmienený vekom 18 rokov sa spracúvajú ďaľšie osobné údaje v rozsahu: dátum narodenia a ČOP.

Spracúvanie  osobných údajov je zákonné (čl.6 odst.1 b) GDPR), pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a reklamácií.

 

 1. Spoločnosť Veľkoobchod-ZBRANE, s. r.o. Nitra poskytne osobné údaje zákazníkov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa dodania tovaru v poštovom styku kuriérskym spoločnostiam, alebo Slovenskej pošte.

 

3.Osobné údaje zákazníkov sa uchovávajú 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť od 1.januára nasledujúceho roku.

 

 1. Spoločnosť Veľkoobchod-ZBRANE, s. r.o. Nitra prehlasuje, že zamestnanci e-shopu, spracúvajúci osobné údaje zákazníkov boli, ako oprávnené osoby prevádzkovateľa, poučení v zmysle GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

 1. Prevádzkovať e-shopu nevykonáva profilovanie zákazníkov.

 

 1. Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti Veľkoobchod-ZBRANE, s.r.o. získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
 • účel spracúvania osobných údajov,
 • kategórie dotknutých osobných údajov
 • príjemcovia, ktorým budú osobné údaje poskytnuté
 • predpokládaná doba uchovávania osobných údajov
 • existencia práva požadovať opravu osobných údajov
 • právo podať sťažnosť dozornému úradu

 

 

 

V Nitre, 25.5.2018

Informácia o monitorovaní priestoru kamerovým systémom

 

Informácia o monitorovaní priestoru kamerovým systémom

v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

Veľkoobchod-ZBRANE, spol. s.r.o. Nitra v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, informuje návštevníkov firmy, že v areáli sú rozmiestnené otočné a pevné kamery.

Prevádzka:  Síkarská č. 7 a č. 9, 949 05 Nitra

 

 1. otočná kamera – inštalovaná v predajni na poschodí – monitoruje priestor predajne, výdajné

                                    miesta, pult, vstup a okná

 1. otočná kamera – inštalovaná na budove strelnice – monitoruje vstup do objektu
 2. otočná kamera – inštalovaná na budove skladu – monitoruje priestor zadnej časti objektu, sklady a

                                    okolie

 1. pevná kamera – inštalovaná vo vestibule – monitoruje vstup do budovy
 2. pevná kamera – inštalovaná v prijímacej časti – monitoruje priestor vstupu do objektu strelnica,

                                  výdajný pult a vestibul

 1. pevná kamera – inštalovaná v jedálni – monitoruje priestor vstupu do jedálne, okná a dvere
 2. pevná kamera – inštalovaná v objekte strelnice, kója č. 1 – monitoruje priestor časti strelnice na

                                  palebnej čiare

 1. pevná kamera – inštalovaná v objekte strelnice, kója č. 2 – monitoruje priestor časti strelnice na

                                  palebnej čiare

 

Prevádzka: Farská 26, 949 01 Nitra

 

 1. pevná kamera – inštalovaná v predajni – monitoruje prvú časť predajne
 2. pevná kamera – inštalovaná v predajni – monitoruje druhú časť predajne
 3. pevná kamera – inštalovaná v predajni – monitoruje vstup do predajne
 4. pevná kamera – inštalovaná na budove – monitoruje dvor a parkovisko

 

Spracúvaný osobný údaj:

Statický alebo dynamický videozáznam tváre fyzickej osoby, ktorá vstúpila do monitorovaného priestoru.

 

Účel spracúvania:

Ochrana majetku zamestnávateľa, poriadok, bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov a ostatných 

návštevníkov firmy.

 

Právny základ:

Oprávnený záujem zamestnávateľa v zmysle čl. 6 odst. 1 písm.f) nariadenia EÚ 2016/679.

 

Prevádzkovateľ kamerového systému:

Veľkoobchod-ZBRANE, spol. s r.o. Zelená 11, 949 05 Nitra

Č. t. 0903 274 004 – Viliam Fraňo, konateľ spoločnosti

 

Lehota na výmaz záznamov:

OÚ sa likvidujú automatickým odstraňovaním digitalizovaných dát ukladaných KS na internom záznamovom médiu. Likvidácia OÚ je zabezpečená automaticky v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

 

Práva monitorovanej osoby:

 • Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto OÚ. (viď čl. 15 odst. 1 Nariadenia EÚ 2016/679).

 

Okruh príjemcov:

Osobné údaje získané kamerovým systémom sa neposkytujú tretím osobám.

Prevádzkovateľ ich poskytne len pre účely trestného konania, odhaľovania kriminality alebo v správnom konaní v zmysle čl. 10 nariadenia EÚ 2016/679. OÚ sa poskytujú len príslušníkovi PZ

V čase výkonu služby, vykonávajúci objasňovanie, vyšetrovanie, preverovanie, alebo operatívne šetrenie vo veci, ktorej sa kamerovým systémom získaný OÚ týka.

 

 

V Nitre, 25.5.2018

NTRlZDk