S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok

OTVÁRACIE HODINY

Prevádzka na Farskej 26

v Nitre:

Po - 8:30 - 12:00 , 12:30 - 17:00

Ut -  8:30 - 12:00 , 12:30 - 17:00

St -  8:30 - 12:00 , 12:30 - 17:00

Št -  8:30 - 12:00 , 12:30 - 17:00

Pi -  8:30 - 12:00 , 12:30 - 17:00

So - ZATVORENÉ

Ne-  ZATVORENÉ

 

Prevádzka na Sikárskej 7

v Dolných Krškanoch:

Po - 8:30 - 17:00

Ut -  8:30 - 17:00

St -  8:30 - 17:00

Št -  8:30 - 17:00

Pi -  8:30 - 17:00

So - 10:00 - 14:00

Ne - ZATVORENÉ

KONTAKTY

Veľkoobchod - ZBRANE spol. s.r.o.
Sikárska 7
Nitra - Dolné Krškany
tel: +421 37 6512402

TOVAR V AKCII

Naša cena 79,00 EUR
Skladom
Naša cena 79,00 EUR
Skladom
Naša cena 30,00 EUR
Skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Naša cena 64,00 EUR
Skladom
Naša cena 620,00 EUR
Nie je skladom
Naša cena 2 990,00 EUR
Skladom

GDPR - Ochrana osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov

v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia EÚ 2016/679 GDPR

 

Spoločnosť Veľkoobchod-ZBRANE, s. r.o Nitra spracúva osobné údaje dotknutých osôb (ďalej „zákazník“) v e-shope www.zbrane-frano.sk v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia EÚ 2016/679-GDPR.

 

 1. Spoločnosť Veľkoobchod-ZBRANE, s. r.o. Nitra spracúva osobné údaje zákazníkov v rozsahu:

titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo.

Pri nákupe tovaru, ktorý je podmienený vekom 18 rokov sa spracúvajú ďaľšie osobné údaje v rozsahu: dátum narodenia a ČOP.

Spracúvanie  osobných údajov je zákonné (čl.6 odst.1 b) GDPR), pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a reklamácií.

 

 1. Spoločnosť Veľkoobchod-ZBRANE, s. r.o. Nitra poskytne osobné údaje zákazníkov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa dodania tovaru v poštovom styku kuriérskym spoločnostiam, alebo Slovenskej pošte.

 

3.Osobné údaje zákazníkov sa uchovávajú 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť od 1.januára nasledujúceho roku.

 

 1. Spoločnosť Veľkoobchod-ZBRANE, s. r.o. Nitra prehlasuje, že zamestnanci e-shopu, spracúvajúci osobné údaje zákazníkov boli, ako oprávnené osoby prevádzkovateľa, poučení v zmysle GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

 1. Prevádzkovať e-shopu nevykonáva profilovanie zákazníkov.

 

 1. Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti Veľkoobchod-ZBRANE, s.r.o. získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
 • účel spracúvania osobných údajov,
 • kategórie dotknutých osobných údajov
 • príjemcovia, ktorým budú osobné údaje poskytnuté
 • predpokládaná doba uchovávania osobných údajov
 • existencia práva požadovať opravu osobných údajov
 • právo podať sťažnosť dozornému úradu

 

 

 

V Nitre, 25.5.2018

Informácia o monitorovaní priestoru kamerovým systémom

 

Informácia o monitorovaní priestoru kamerovým systémom

v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

Veľkoobchod-ZBRANE, spol. s.r.o. Nitra v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, informuje návštevníkov firmy, že v areáli sú rozmiestnené otočné a pevné kamery.

Prevádzka:  Síkarská č. 7 a č. 9, 949 05 Nitra

 

 1. otočná kamera – inštalovaná v predajni na poschodí – monitoruje priestor predajne, výdajné

                                    miesta, pult, vstup a okná

 1. otočná kamera – inštalovaná na budove strelnice – monitoruje vstup do objektu
 2. otočná kamera – inštalovaná na budove skladu – monitoruje priestor zadnej časti objektu, sklady a

                                    okolie

 1. pevná kamera – inštalovaná vo vestibule – monitoruje vstup do budovy
 2. pevná kamera – inštalovaná v prijímacej časti – monitoruje priestor vstupu do objektu strelnica,

                                  výdajný pult a vestibul

 1. pevná kamera – inštalovaná v jedálni – monitoruje priestor vstupu do jedálne, okná a dvere
 2. pevná kamera – inštalovaná v objekte strelnice, kója č. 1 – monitoruje priestor časti strelnice na

                                  palebnej čiare

 1. pevná kamera – inštalovaná v objekte strelnice, kója č. 2 – monitoruje priestor časti strelnice na

                                  palebnej čiare

 

Prevádzka: Farská 26, 949 01 Nitra

 

 1. pevná kamera – inštalovaná v predajni – monitoruje prvú časť predajne
 2. pevná kamera – inštalovaná v predajni – monitoruje druhú časť predajne
 3. pevná kamera – inštalovaná v predajni – monitoruje vstup do predajne
 4. pevná kamera – inštalovaná na budove – monitoruje dvor a parkovisko

 

Spracúvaný osobný údaj:

Statický alebo dynamický videozáznam tváre fyzickej osoby, ktorá vstúpila do monitorovaného priestoru.

 

Účel spracúvania:

Ochrana majetku zamestnávateľa, poriadok, bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov a ostatných 

návštevníkov firmy.

 

Právny základ:

Oprávnený záujem zamestnávateľa v zmysle čl. 6 odst. 1 písm.f) nariadenia EÚ 2016/679.

 

Prevádzkovateľ kamerového systému:

Veľkoobchod-ZBRANE, spol. s r.o. Zelená 11, 949 05 Nitra

Č. t. 0903 274 004 – Viliam Fraňo, konateľ spoločnosti

 

Lehota na výmaz záznamov:

OÚ sa likvidujú automatickým odstraňovaním digitalizovaných dát ukladaných KS na internom záznamovom médiu. Likvidácia OÚ je zabezpečená automaticky v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

 

Práva monitorovanej osoby:

 • Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto OÚ. (viď čl. 15 odst. 1 Nariadenia EÚ 2016/679).

 

Okruh príjemcov:

Osobné údaje získané kamerovým systémom sa neposkytujú tretím osobám.

Prevádzkovateľ ich poskytne len pre účely trestného konania, odhaľovania kriminality alebo v správnom konaní v zmysle čl. 10 nariadenia EÚ 2016/679. OÚ sa poskytujú len príslušníkovi PZ

V čase výkonu služby, vykonávajúci objasňovanie, vyšetrovanie, preverovanie, alebo operatívne šetrenie vo veci, ktorej sa kamerovým systémom získaný OÚ týka.

 

 

V Nitre, 25.5.2018

YTBmM